Veľká balkánska Odysea vol. 3 (časť 2: Do baru do Baru)

Druhá časť cestopisu sa venuje pokračovaniu našej cesty k Jadranskému moru. Z Noveho Sadu vyrazíme po novej železničnej trati do Belehradu, ktorý počas dňa preskúmame a odkiaľ budeme večer pokračovať nočným vlakom do čiernohorskej stanice Bar, ktorá poslúži ako prestupný uzol na gumokolesové premiestňovadlo do jadranského letoviska Budva. Tam venujeme dva dni rekreácii a morským radovánkam. V Budve túto časť cestopisu aj ukončíme. [Pokračovanie]