Skoro prvá zubačka v Európe – prvé projekty pána Riggenbacha

Švajčiarsko - Bern v rokoch okolo 1860: prebieha výstavba množstva budov. Na viacerých miestach sú postavené monumentálne budovy, ktoré sú dodnes viditeľné, predovšetkým federálny parlament - pretože mladý národný štát si ešte musí trochu posilniť vlastnú identitu. To, že tieto budovy zapadli do Bernskej mestskej panorámy bolo pri výbere stavebného materiálu veľmi dôležité, pretože po veľkom požiari sa spoliehalo na vtedajší lacný pieskovec, ktorý bol v regióne prítomný, dal sa ľahko opracovať a jeho použitím sa minimalizovalo nebezpečenstvo požiaru. [Pokračovanie]