Koľajisko ŽMK pri SPŠD v Košiciach

Koľajisko v mierke 1:87 (HO) je klubovým koľajiskom Železnično-modelárskeho klubu pri SPŠ dopravnej na Hlavnej ulici 113 v Košiciach. Prvotná myšlienka o vzniku školského výukového koľajiska sa začala realizovať v šk. roku 1973/74, keď študent školy Milan Horský založil Klub železničných modelárov, ktorý mal pri svojom vzniku 6 členov. Pokračovanie... Autor: Ing. Martin Balkovský