Léto u Severního moře - 2. díl

V druhém díle našeho cestopisu se podíváme do destinace sice neželezniční, ale rozhodně se nedá říci, že by nebyla zajímavá. Lodí totiž doplujeme na jeden z nejzvláštnějších ostrovů v Severním moři, Helgoland. Toto místo s pohnutou historií je dnes zejména vyhledávanými klimatickými lázněmi, ale také duty free shopy, jelikož ostrov má výjimku z DPH. Posléze se přesuneme do spolkové země Mecklenburg-Vorpommern, kde navštívíme úzkokolejku láskyplně nazývanou „Kaffebrenner“. [Pokračování]