Ing. Michal Tunega

Druhý príspevok z Konferencie Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) 2020 je zameraný na pripomenutie si ukončenia pravidelnej parnej prevádzky na tratiach vtedajšej Východnej dráhy ČSD. Spomienku mali sprevádzať aj mimoriadne jazdy vlakov vedených parným rušňom v okolí Bratislavy, Trnavy, Serede a Leopoldova, plánované na október 2020. Zákaz konania hromadných verejných akcií tieto plány zmaril. Na Konferencii KPŽT 2020 mal výročie pripomenúť pán Ing. Michal Tunega zo Železničného múzea Slovenskej republiky, ktorý je autorom príspevku uverejneného nižšie. [Pokračovanie]