CRTS III

Do zoznamu čínskych zvrškových bezštrkových systémov mi chýba už len posledný. A tým je systém nazvaný CRTS III. Ten je aj najdôležitejší. Patrí do rovnakej skupiny ako predchádzajúce 2, o ktorých som tu už kedysi písal v článku čínske zvrškové systémy pre VRT. Teda môžem použiť moje osobné a nevedecké zaradenie: bezštrková trať, skupina “miestne (bodovo) podporovaných”, podskupina “bezpodvalových”, trieda “prefabrikované dosky”. Snažil som sa vymyslieť aj latinský názov, ale nepodarilo sa... [Pokračovanie]