Čierny Balog v km 1,316

V 1,316 km trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Dobroč sa nachádza priecestie s lesnou cestou a nie je označené žiadnou dopravnou značkou

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár