Čierny Balog v km 0,417

V 0,417 km trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Chvatimech sa nachádza priecestie s miestnou komunikáciu obce Čierny Balog a nie je zabezpečené, vybavené len výstražnými krížmi pre jednokoľajné priecestie.

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár