Čierny Balog v km 2,834

V 2,834 km trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Chvatimech sa nachádza priecestie s vyasfaltovaným chodníkom pre peších v úbočí ku autobusovej zastávke a nie je zabezpečené žiadnou značkou.

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár