Čierny Balog v km 4,258

V 4,258 km trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Chvatimech sa nachádza priecestie s miestnou nespevnou komunikáciu ku osadlosti pred začiatkom obce Čierny Balog a nie je zabezpečené, vybavené len výstražnými krížmi pre jednokoľajné priecestie.

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár