Čierny Balog v km 6,350

V 6,350 km sa nachádza priecestie trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Chvatimech s nespevnenou lesnou cestou a nie je zabezpečené žiadnou značkou.

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár