Hronec v km 10,950

V 10,950 km sa nachádza priecestie trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Chvatimech s cestou č. 2375 pred začiatkom obce Hronec a nie je zabezpečené, vybavené len výstražnými krížmi pre jednokoľajné priecestie.

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár