Mulhouse, Freiburg a okolí

Dvě podobně velké aglomerace na opačných stranách německo-francouzské hranice tvořené Rýnem disponují zcela rozdílnými tramvajovými provozy a odlišným ruchem na hlavních a vedlejších tratích. Pojďme se mimoto podívat i na horské tratě vedoucí do hloubi pohoří Vogézy, respektive Schwarzwald. [Pokračování]