Na severe je pokoj

Táto vetička v najbližšom období určite nebude platiť pre železničný uzol Žilina, no je to asi to najjemnejšie pomenovanie, ktorým je možné vystihnúť (možno s trochou poetiky) stav niektorých severných služobní. ● Popri mojej, pre okolie pochybnej záľube, ktorou je zbieranie čísiel hnacích vozidiel (nie tých hliníkových) som si vytýčil aj akýsi bočný cieľ, pokúsiť sa navštíviť všetky rušňové depá a vozebné stanice, funkčné, ale aj zrušené, ktorých budovy stále ešte stoja. [Pokračovanie]