Hronec v km 0,595

V 0,595 km sa nachádza priecestie trate ŽSR-302 Hronec - Chvatimech s miestnou komunikáciu s tým, že priecestie je nezabezpečené, vybavené len značkou výstražnými krížmi.

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár