O železnici v okolí Zlatých Moraviec

V tomto článku sa budeme venovať aktuálnemu dianiu a vývoju železničnej dopravy v Zlatých Moravciach a ich okolí. V krátkosti spomenieme aj udalosti z minulosti. A opíšeme si aj aktuálny stav infraštruktúry. Železničná stanica v Zlatých Moravciach je križovatkou dvoch tratí. Prvou z nich je trať Leopoldov – Kozárovce, v cestovnom poriadku označená číslom 141. Druhá trať, ktorá cez Moravce prechádza, je trať Nové Zámky - Zlaté Moravce - Topoľčianky, nesúca označenie 151. [Pokračovanie]