Posunovací zálohy v uzlu Česká Třebová

Každé větší nádraží, kde je složitější posun nebo se zajišťuje vlakotvorba, má k dispozici posunovací zálohu, tvořenou z lokomotivy a potřebného počtu posunovačů. V menších stanicích posun vykonává obsluha manipulačního vlaku. Jednou ze stanic na síti současné Správy železnic, kde fungují posunovací zálohy, je Česká Třebová. Tato rozlehlá stanice má vedle osobního nádraží se třemi ostrovními nástupišti také celou řadu dalších nádraží, jež jsou většinou skryta očím cestujících. [Pokračování]