Žabokreky nad Nitrou - priecestie v km 79,676

Železničné priecestie leží v km 79, 676 jednokoľajnej trate ŽSR 140 Nové Zámky - Prievidza, na prievidzskom zhlaví žst. Žabokreky nad Nitrou. Trať na ňom križuje cestu IV. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZM - Priecestné zariadenie mechanické 1. kategórie. Ovládanie priecestia uskutočňuje St. I. žst. Žabokreky nad Nitrou.