702.9

Úzkorozchodný motorový rušeň 702.9 "Kocúrik"