Nemšová km 3,527

Priecestie sa nachádza na teplanskom hlaví žst. Nemšová. Trať na priecestí križuje cestu I. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v Stavadle 2 žst. Nemšová.