Beňuš

Železničná zastávka Beňuš leží na trati ŽSR č. 172 Banská Bystrica - Červená Skala, v medzistaničnom úseku Gašparovo - Polomka.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Banskej Bystrice