Boleráz

Dopravňa Boleráz leží na jednokoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR č. 116 Kúty - Trnava.

V dopravni zaúsťuje do koľaje č. 3 výhybkou č. S1 vlečka AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 14,506.