AH Suť

Automatické hradlo Suť sa leží na jednokoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR č. 150 Nové Zámky - Prievidza, v medzistaničnom úseku Žiar nad Hronom - Hronská Dúbrava.