San Francisco (4): Sacramento a San José

Závěr seriálu bude patřit dvěma městům, kterých jsme se v předchozích dílech několikrát dotkli. Obě města disponují sítí mírně rychlodrážních tramvají, první jmenované navíc železničním muzeem. Nakonec si dovolím subjektivní náhled na americká specifika a neuspořádaný popis různých postřehů. [Pokračování]