Niečo pre modelárov – motorový rušeň BNE 50

Pri tvorbe železničných modelov narazí modelár dosť často na problém s kvalitnými podkladmi. Tie sú pritom jednou z najdôležitejších požiadaviek pre úspešné vyhotovenie verného modelu. Rôzne typové výkresy a rozmerové náčrtky, ktoré sa vyskytujú v sprievodnej dokumentácii železničných vozidiel alebo v propagačných materiáloch výrobcov, sú často skreslené, neobsahujú rôzne detaily alebo zobrazujú prototyp líšiaci sa od sériových vozidiel. [Pokračovanie]