Ako sa staničná budova v Trnave za 30 rokov zmenila

V minulých rokoch sa niekoľkokrát diskutovalo o účelnosti rekonštrukcie budovy železničnej stanice v Trnave a nástupíšť osobnej časti koľajiska. Staničná budova je v prevádzke len od roku 1989 a priľahlé koľajisko s nástupišťami od roku 1991. Výraznej zmeny sa tak budova aj koľajisko dočkali ani nie po štvrťstoročí od svojej výstavby, pričom na sieti ŽSR sú staničné budovy staré aj vyše 100 rokov, ktorým sa rozsiahle stavebné aktivity budú ešte určite dlho vyhýbať. [Pokračovanie]