Bardejov v km 44,806

Priecestie sa nachádza v 44,806 km trate ŽSR-194 Prešov - Bardejov na začiatku koľajiska stanice Bardejov zo smeru (Hertník) Kapušany pri Prešove. Trať tu križuje miestnu komunikáciu (Kacvinského ulica) a je zabezpečené svetelnou signalizáciu spolu zo závorami.