Demjata v km 19,148

Priecestie sa nachádza v 19,148 km trate ŽSR-194 Prešov - Bardejov pred zastávkou Demjata obec zo smeru Kapušany pri Prešove. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu: PZS 2 - Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie bez závor.