Brezová pod Bradlom - priecestie v km 11,320

Železničné priecestie ležív km 11, 320 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 117 Jablonica - Brezová pod Bradlom. Trať na ňom križuje cestu II. triedy. Priecestie má je nezabezpečené, vybavené výstražnými krížmi.