Rodinný výlet do Bulharska k Čiernemu moru vlakom

Toto napodiv nie je žiadna reportáž, tým nadpisom sa začínal list, ktorý jeho autor poslal na adresu oboch našich národných dopravcov, teda Železničnej spoločnosti Slovensko a Českých dráh. A jeho kópiu aj mojej maličkosti. Téma ma zaujala do tej miery, že som začal s Bc. Danielom Tóthom komunikovať so zámerom jeho list zverejniť, pre tento účel doplnený o malú galériu ilustračných dovolenkových, teda nie za účelom publikovania urobených (to zdôrazňujem) fotografií. (-zz-) [Pokračovanie]