Přes Benelux do kolébky vlakotramvají (4. díl: Nancy, Saarbrücken)

Třetího dne naší cesty jsme si udělali výlet z Lucemburku do Francie. Projedeme si některé železniční tratě v Lotrinsku, které bylo v letech 1871–1918 a během druhé světové války součástí Německa. V Nancy se svezeme trolejbusem s vodicí kolejnicí a Francii opustíme mezistátní vlakotramvají do Saarbrückenu. [Pokračování]