Přes Benelux do kolébky vlakotramvají (2. díl: trojmezí D-NL-B)

Jednodenní jízdenku Euregio jsme si už koupili, a tak je na čase ji aspoň trochu využít, k čemuž jsme si naplánovali okruh z Belgie přes nizozemské Limbursko do Cách, odkud se vrátíme do německy mluvící oblasti Belgie. Ráno pak autobusem odjedeme do Lucemburska. [Pokračování]