České dráhy v roce 2020 na kolejích Moravskoslezského kraje

V pátek 6. prosince 2019 se konalo sice každoroční, ale letos velice netradiční setkání představitelů našeho národního železničního dopravce a zástupců moravskoslezského krajského úřadu se žurnalisty k novinkám v jízdním řádu regionální osobní dopravy na následující období. Ačkoliv datum by to mohlo naznačovat, ona netradičnost neměla zhola nic společného s Mikulášem, anděly a čerty. Tedy pokud za jednoho z nich nechcete považovat našeho ostravského reportéra. [Pokračování]