Vykolejený mašinfíra a jiné úkazy z „Nábřeží paromilů“

Letošní královéhradecké mezinárodní „Nábřeží paromilů“ bylo sice v mnoha ohledech zcela tradiční (krásné počasí nevyjímaje), ale přece jen neslo některé poněkud překvapivé rysy. Pravidelní návštěvníci nepochybně postrádali nějaký velký mobilní parní stroj, ale zato zarytí bojovníci proti škodlivým emisím mohli jásat nad razantním přechodem od dopravních prostředků poháněných parou či ropnými produkty k vysoce ekologickým velocipédům. [Pokračování]