Putovanie po Semmeringu

Semmeringbahn je jedná z najkrajších železničných trás v Rakúsku. Na prekonanie nádherného ale náročného priesmyku Semmering bolo potrebné vybudovať 16 viaduktov, 15 tunelov a veľa mostov a priepustov. Trať má okolo 42 kilometrov, 7 staníc a 5 zastávok. Táto krása už čoskoro bude nahradená tunelom ''Semmering Basistunnel'', ktorý zo stanice Gloggnitz (km 74) zaústi až neďaleko stanice Spital am Semmering (km 110). [Pokračovanie]