Začala rekonstrukce havířovské výpravní budovy

Což není žádná senzace, řekne si lecjaký méně informovaný čtenář. Vždyť Správa železniční dopravní cesty v poslední době rekonstruuje, modernizuje nebo revitalizuje takové stavby jako divá, Jenže ta v železniční stanici Havířov tak zároveň doslova vstává z mrtvých, protože prvotní záměr našeho státního správce železniční infrastruktury (respektive předchozího vlastníka budovy, Českých drah) ji odsoudil ke stržení. To samozřejmě ví každý čtenář informovaný lépe. Text PhDr. Zbyněk Zlinský, foto Karel Furiš [Pokračování]