Stretnutie na Čiernohronskej železnici

Skupina pro studium a dokumentaci dějin železnic při Národním technickém muzeu v Praze zorganizovala v dňoch 10. - 12.5.2019 spomienkové výjazdné zasadnutie u príležitosti polstoročia svojho založenia a štyridsiateho výročia usporiadania akcií „Balog 78 a 79“ – prvých relevantných aktivít na záchranu Čiernohronskej lesnej železnice v Čiernom Balogu. Členovia tejto „Skupiny“ stáli u zrodu železničného múzejníctva vo vtedajšom Československu a aj vďaka ich doslova celoživotnému dielu môžu dnes ich nasledovníci posúvať tento obor v našich zemepisných šírkach na súčasnú úroveň oceňovanú v rámci Európy i celého sveta. [Pokračovanie]