Závadka nad Hronom vlečka

Na konci obce Závadka nad Hronom smer (Heľpa) Červená Skala sa rovnobežne s traťou nachádza koľaj vlečky určená pre nakládku dreva napojená na oboch koncoch na trať Banská Bystrica - Červená Skala a kusou koľajou smer Polomka (Brezno).