Nová Maša priecestie v km 32,336

Priecestie s mechanickými závorami sa nachádza v 32,336 km trate Banská Bystrica - Červená Skala za bývalým zhlavím nákladiska-zastávky, dnes zastávky Nová Maša smer Heľpa (Brezno). Závory sú ovládané z pôvodnej staničnej budovy Nová Maša.