Železnica v pohorí Börzsöny I: Úzkokoľajka údolím potoka Török

Na prelome 19. a 20. storočia vznikla v pohorí Börzsöny rozsiahla sieť lesných železníc ale dodnes sa zachovali posledné tri. V dedine Kismaros na brehu Dunaja začína úzkorozchodná trať údolím potoka Török do lesov nad obcou Szokolya. Postupne počas rokov slúžila aj pre zvoz nerastného bohatstva pohoria. Od roku 1976 bola prevádzkovaná ako pionierska železnička a tým bola zachránená pred zrušeným, ale naďalej slúžila pre potreby údolia až do roku 1991. [Pokračovanie]