Hradecké trolejbusy vyrazily na další linku

Nedlouho po zahájení provozu na dvou nových trolejbusových linkách Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., se objevila tato drážní vozidla na další trase křižující východočeskou metropoli, tentokrát už existující a původně autobusové. Vyhledávače spojení od 8. února 2019 sice označují linku číslo 27, spojující konečnou Pod Strání se zastávkou Slezské Předměstí-Cihelna, jako trolejbusovou, ale v praxi je to (zřejmě dočasně) poněkud jinak. Jak, to objasní tato stať víceméně reportážního charakteru. [Pokračování]