434.1

Historický parný rušeň 434.1 ''Štvorkolák''