Péefkárium 2019

Oslavy příchodu nového roku na stránkách internetového magazínu VLAKY.NET by nebyly úplné bez ukázky vánočních a novoročních přání, která dorazila na adresu jeho redakce, nebo byla prezentována na tématicky relevantních webech, doplněné malým zamyšlením nad jejich obsahem. Tentokrát ji zařazujeme poněkud později než v letech předchozích, což má své objektivní důvody. [Pokračovanie]