Zabudnuté lokálky X: Miestna železnica do kúpeľov Jáchymov

Na konci 19. storočia sa uvažovalo o výstavbe miestnej železnice do malého mesta Jáchymov v Krušných horách. Po dlhých jednaniach bola trať koncesovaná ako pouličná parná dráha, aby bola jej výstavba čo najlacnejšia. V období prvej ČSR sa objavili plány na elektrifikáciu trate, ale neskôr tu bola zastavená doprava s tým, že bola obnovená až počas 2. svetovej vojny. Po jej ukončení sa v okolí mesta Jáchymov začala vo veľkom ťažiť uránová ruda, a preto bolo potrebné vybudovať kvalitnú dopravnú infraštruktúru. Nakoniec bolo rozhodnuté trať zrušiť, ale dolný úsek slúžil až do začiatku 20. storočia ako vlečka. [Pokračování]