InnoTrans 2018 mým pohledem

Každé dva roky se v Berlíně koná veletrh železniční techniky InnoTrans. Setkávají se tam výrobci lokomotiv, vozů, tramvají, speciálních kolejových vozidel, firmy, které vyrábějí součásti a vybavení, nebo také informační systémy, z celého světa. Také jednotlivé železniční správy, provozovatelé dopravních systémů a dopravci představují svoje služby. Letos se InnoTrans konal ve dnech 18. - 21. září, o víkendu 22. a 23. 9. pak byly prostory s vystavenými vozidly přístupné široké veřejnosti. [Pokračování]