Modellbau Viedeň 2018

Pre mňa je, čo do vzdialenosti, najbližším modelárskym veľtrhom Modellbau Messe vo Viedni na tamojšom výstavisku. Tradične sa koná v dňoch okolo rakúskeho štátneho sviatku 26. októbra. Tento rok to bolo 25. - 28. októbra, v súbehu s ďalšími tromi akciami. Železničné modely sú na Modellbau ťažiskové, ale silne zastúpené sú aj autíčka, resp. rôzna kolesová technika, lode a letecké modely. [Pokračovanie]