Besnícky tunel

Jednokoľajný Besnický tunel leži na neelektrifikovanej trati č. 173 (Banská Červená Skala - Margecany) v traťovom úseku Telgárt - Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Dĺžka tunela 848 metrov.

Podrobnosti podľa Mira Kožucha:

Besnický tunel prechádza v traťovom úseku Telgárt-penzión - Dobšinská Ľadová Jaskyňa popod Besnické sedlom (sedlo vo výške 1005 m n.m.). Svojou dĺžkou 848,5 m sa stal druhým najdlhším tunelom na trati Červená Skala - Margecany.

Tunel skoro celý leži v priamke, len východná časť v dĺžke 138 m je v oblúku polomeru 1000 m. Trať v tuneli v km 80,431 dosahuje vrcholového bodu s nadmorskou výškou nivelety 955,5 m a stúpa zo strany červenoskalskej 8,5‰ a 2,5‰ k vrcholovému bodu, odkiaľ potom klesá 5‰. Lom nivelety je najvyšším bodom normálneho rozchodu na tratiach ŽSR.

Tunel preráža vápence a verfénske bridlice. Zaujímavosťou ale je, že pri razení tunela bol prítok vody v dôsledku nepriepustnosti hornín nepatrný, aj keď zvyčajne u tuneloch prechádzajúcich pod sedlami bývajú prítoky vody veľmi výdatné.

Razený bol modifikovanou rakúskou tunelovacou metódou. Kubatúra muriva bola 15 360 m3. Žula, ktorá sa k obmurovke použila, bola získaná z lomu situovanom neďaleko Dobšinej v mieste zvanom Jelenia priekopa. Z lomu bol kameň dopravovaný výťahom k ceste vedúcej z Dobšinej do Červenej Skaly cez Besník. Tunel má 45 tunelových pásov bez spodnej klenby typu 4 a 5, a 62 pásov (488,5 m dĺžky) so spodnou klenbou typu 6, 8, 9 a 10. Nepremokavý kryt je urobený na značnú dĺžku 520 m (4 923 m2).

http://rail.sk/skhist/tunely/173/03.htm