Bartoška

Jednokoľajný tunel Bartoška leží na neelektrifikovanej trati č. 171 (Zvolen os. st. - Diviaky) v úseku Bartošová Lehôtka - Jastrabá.