Sľažany most

Viadukt Sľažany leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce medzi železničnou stanicou Zlaté Moravce a železničnou zastávkou Sľažany.