Zajačie

Hlásnica Zajačie sa nachádzala v km 17,892 trate ŽSR 141 Leopoldov - Kozárovce, v medzistaničnom úseku Rišňovce - Hlohovec. Obsluhovala PZM v kilometri 17,472; 17,897 a 18,398.

V tejto galérii sa nenašli žiadne záznamy.